Contact

Địa chỉ văn phòng:

Số nhà 36, Khu Garland – Phước Điền, 72 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: +84-(0)28 6282 8133 cokhinhatnam.info@gmail.com

Địa chỉ nhà máy 1:

Số nhà 36, Khu Garland – Phước Điền, 72 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: +84-(0)28 6282 8133 cokhinhatnam.info@gmail.com

Địa chỉ nhà máy 2:

Số nhà 36, Khu Garland – Phước Điền, 72 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: +84-(0)28 6282 8133 cokhinhatnam.info@gmail.com